تبلیغات
لاورها - عجب !!!!!
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
عجب !!!!!
خدایا..!

خوبان را شوهر داده ای و بدان را دوست پسر

نکند ما بهر تماشای جهان آمده ایم!!
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 05:59 ب.ظ  | نظرات()

/a