تبلیغات
لاورها - ببین مرگ ِ مرا در خویش ...
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
ببین مرگ ِ مرا در خویش ...

زندگی ، انگشتش را روی سرم گذاشته و
محکم می چرخاند
و من
مثل گردباد به خود می پیچم !
نمی دانم ...
شاید زندگی یک روز دست از سرم بردارد
ولی می دانم که تا مدت ها
منگ ِ این همه سرگیجه های چرخش ِ بی هدف ِ ناگزیر ِ زندگی ام
خواهم ماند ...

 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:09 ق.ظ  | نظرات()

/a