تبلیغات
لاورها - بی ارزش
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
بی ارزش


یک کلام ... شیرینی که عشقش را از فرهاد بگیرد و دینارهایش را از خسرو، ارزش تیشه زدن ندارد
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:18 ب.ظ  | نظرات()

/a