تبلیغات
لاورها - حالم و بهم میزنن !
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
حالم و بهم میزنن !

بـایــد بـگـمــ گــور پـــدر هـمــ ه ء ایـنــهــا و آنــهــا !!
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 08:01 ب.ظ  | نظرات()

/a