تبلیغات
لاورها - باشه من نفهم !
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
باشه من نفهم !

دور می زنی مــــرا
لای این سیم های تلفن ِ لعنتی
که خودشان را هم دور زده اند ...
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 08:59 ب.ظ  | نظرات()

/a