تبلیغات
لاورها - فكر كن آره !
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
فكر كن آره !

هنوز زندگی می کنم

اما اگر فکر می کنی

شاید زندگی چیزی بیشتر از اینها باشد

نام مرا در میان زندگان جستجو مکن
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:53 ق.ظ  | نظرات()

/a