تبلیغات
لاورها - خواستم از بیكاری دربیایید
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
خواستم از بیكاری دربیایید

همتون سركار بودید 




 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:48 ب.ظ  | نظرات()

/a