تبلیغات
لاورها - یك سال دیگه
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
یك سال دیگه

دهانم پر شده بود از زمستان .... اینقدر دهانم پر شده بود از زمستون که وقتی

دهانم را باز میكردم زمستون مثل دود از دهانم میزنه بیرون ....

ولی امروز هرچی فووووت كردم دیگه اون دود و ندیدم

داشتم فكر میكردم چی شده كه یهو یكی گفت پیشاپیش عیدت مبارك !

خوشحال بودم تا وقتی شب شد و تو آسمون اون لعنتی رو دیدم !

و باز این غم 4 ماهه ری....... تو اعصابم

كاش امروز امشب نداشت !

ولی خوشحالم كه امروز همه دوستام و آدما خوشحال هستن

دوستای گلم عیدتون مبارك
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:49 ق.ظ  | نظرات()

/a