تبلیغات
لاورها - آرزوی برآورده شده ی من
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
آرزوی برآورده شده ی من

بچه ها امروز به آرزوم رسیدم

ساعت 5 صبح بود كه پا شدم برم دانشگاه از پنجره بیرون و نگاه كردم

یهو دیدم كه همه جا سفید شده زیر نور تیر برق خیلی ناز بود

منم كه همیشه آرزو داشتم اولین نفری باشم كه 

جای پام رو  برف ها بمونه 

زود آماده شدم رفتم بیرون اولین قدمو كه از پاركینك گزاشتم بیرون

یهو سردم شد ولی تا پامو گزاشتم تو برف نمیدونم جرا احساس گرما كردم

اخه به یكی از ْآرزوهام رسیده بودم

آره اولین نفری بودم كه روی برف راه میرفتم و رد پام میموند

بده 20 قدم برگشتم رده پاهامو دیدم خیلی دوست داشتم

ولی نمیدونم چرا یهو گریم گرفت 

هیچكس تو خیابون نبود فقط من بودم سوز باد و قطره های اشك

خلاصه تا رسیدم ایستگاه اتوبوس خیلی حال كردم جای همتون خالی

فردا هم قراره برم دربند 
موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:17 ق.ظ  | نظرات()

/a