تبلیغات
لاورها - جای من خالی نیست ...
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
جای من خالی نیست ...


من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند ... این که عشق نیست ... این یعنی هرزگی .... همین !

 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 06:40 ب.ظ  | نظرات()

/a