تبلیغات
لاورها - برو خوش باش ...
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
برو خوش باش ...

شنیدم وقتی که می رفتی ، رد پایت را پاک می كردی ...


بی خیال ...

من دنبال دلت بودم ...


وقتی دلت با من نیست ، برو خوش باش ...چه فرقی میكند  كجا باشی ....!

شاید فقط.... همین 


موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:31 ق.ظ  | نظرات()

/a