تبلیغات
لاورها - هرزه
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
هرزه

خیلی حس بدیه اینكه با تمام وجودت كسی رو دوست داری

و اون اونقدر هرزه است كه برای دیدن قلبتم

باید دكمه های لباستو باز كنه


شاید فقط.... همین 


موضوع : 
اعتراض هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 09:36 ب.ظ  | نظرات()

/a