تبلیغات
لاورها - ☻
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!

تولدم مبارك !

شاید فقط.... همین 




 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 09:48 ب.ظ  | زود بهم تبریك بگو()

/a