تبلیغات
لاورها - زندگی من
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
زندگی من

من زندگی را قمارکردم ..قماری که برنده نداشت ....


موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:25 ق.ظ  | نظرات()

/a