تبلیغات
لاورها - روز های سخت كودكی
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
روز های سخت كودكی


امروز اگر خسته ام ....

امروز اگر تحمل كوچیكترین ناملایمتی را ندارم ...

این تحفه شاید یادگار آن روز های سخت باشد ..

روز های سخت كودكی ..


موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:04 ق.ظ  | نظرات()

/a