تبلیغات
لاورها - باور !
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
باور !

وتو...

 

درگورت

 

چقدرجدی به نظرمی رسی!!!موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:07 ق.ظ  | نظرات()

/a