تبلیغات
لاورها - تنها یك دود !
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
تنها یك دود !

پر رنگ ترین خیالت را

به غلیظ ترین پک سیگار می سپارم

این بدرقه ی خاطرات توست

"یادم تو را فراموش"موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 09:34 ب.ظ  | نظرات()

/a