تبلیغات
لاورها - جا سیگاری
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
جا سیگاری

این شعر یک جا سیگاری است

که مرا در آن خاموش کرده اند.

این هم خاکسترش

کمی رنگ خون دارد

یک نفر

مرا چون سیگاری

بر لب گذاشته

تا آخرین ذره دود کرده است...موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 03:09 ق.ظ  | نظرات()

/a