تبلیغات
لاورها - چهار دیواری
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
چهار دیواری
در را که میبندم

دنیا پشت در جا می ماند

فقط منم و این چهار دیواری

چهار دیواریی که دیواری ندارد برای تکیه کردنموضوع : 
درد و دل هایم ،  متن های عاشقانه ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 10:40 ب.ظ  | نظرات()

/a