تبلیغات
لاورها - افتاده
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
افتاده
در معرکه غم سپرم افتاده

صد لرزه به جان تبرم افتاده

این باد زمانه را سر سازش نیست

جای کله این بار سرم افتاده


موضوع : 
اشعار زیبا و عاشقانه ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 03:00 ق.ظ  | نظرات()

/a