تبلیغات
لاورها - پنجره
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
پنجره
پنجره خیس بود....

بخار نبود ...اشک بود

گریسته بود برای کسی که

هر روز دست تکان میداد

اما پشت پنجره کسی نبود...تنها عادت بودموضوع : 
نمیدونم چی بزارم اسمشو ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 02:19 ق.ظ  | نظرات()

/a