تبلیغات
لاورها - قاطی دارم دیگه
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
قاطی دارم دیگه
از اینکه با تعجب به این فکر میکنم که "چقدر حالم خوبه!" دلم میگیره و از اینکه دلم گرفته خنده ام میگیره.

موضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:28 ق.ظ  | نظرات()

/a