تبلیغات
لاورها - اون کی بود
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
اون کی بود

دخترک به من چسبیده بود. با اینکه مدام بهش اطمینان میدادم که اتفاقی نمیوفته ومن تنهاش نمیزارم اما اوون در سکوت با چشمهاش التماس میکرد که تنهاش نزارم...
اوون کی بود؟
یعنی اوون بانوو بود ؟ موضوع : 
نمیدونم چی بزارم اسمشو ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:32 ق.ظ  | نظرات()

/a