تبلیغات
لاورها - برای اون تنگه که....
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
برای اون تنگه که....
دلـم بـرای کـسـی تـنـگ اسـت

که چـشـمـهـای قـشـنـگـش را

به عـمـق آبـی دریـای واژگـون می دوخـت   

دلـم بـرای کـسـی تـنـگ اسـت

که مرا بین غریبه ها تنها گذاشت

دلـم بـرای کـسـی تـنـگ اسـت

که تـا شمال تـریـن ِ شمال بـا من نیامد

و در جـنـوب تـریـن ِ جـنـوب بـا من نبـود

کسی که بـا من نمانـد

کسی که بـا من نیست

کسی که نمی خواست با من باشد!
 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 05:26 ق.ظ  | نظرات()

/a