تبلیغات
لاورها - روز دیگر
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
روز دیگر
می گویند هرروز روز دیگری است

من كه همانم 

تو هم كه همانی

آدم ها هم كه تغییر نكرده اند

فاصله ها هم پابرجاست

پس كدامین روز دیگر است؟


موضوع : 
نمیدونم چی بزارم اسمشو ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:54 ق.ظ  | نظرات()

/a