تبلیغات
لاورها - هه ! چه مسخره
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
هه ! چه مسخره
تا حالا دقت کردی زندگی چه قد مسخرس ؟؟
صبحا بیدار میشی یا میری دانشگاهت یا سر کار
بعد از ظهرا میای
دوباره شب میشه
میخابی
فرداش میاد
دوباره همون
تازه بد تر از اون میدونی چیه؟
انتظار یه وقتی رو میکشی که اون روز یا اون وقت برسه
اون روز میرسه  انتظارت تموم میشه
دوباره بر میگردی سر نقطه اولتو انتظار میکشی
خوب که چی؟
تا حالا پرسیدی واسه چی زنده ای؟؟
اصلا زنده هستی که چی کار کنی؟
گیریم اون قدر تلاش کردی که به اوج موفقیت هم رسیدی
آخرش که چی ؟


موضوع : 
نمیدونم چی بزارم اسمشو ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 12:33 ق.ظ  | نظرات()

/a