تبلیغات
لاورها - خواهم مرد
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
خواهم مرد

بی آنکه کسی بداند خواهم مرد

کنار دهنم

لخته ای خون خواهد بود

آن ها که نمی شناسنم خواهند گفت

صد در صد عاشق کسی بوده

آنها که می شناسندم خواهند گفت

بیچاره , چه فلاکتی کشید ..

اما دلیل واقعی آنهیچ یک از اینها نخواهد بودموضوع : 
درد و دل هایم ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 01:30 ق.ظ  | نظرات()

/a