تبلیغات
لاورها - بغض
سیگارت ُ بکش رفیق .... تسکین ِ زخم های دلت ، غیر از سیگار چی می تونه باشه ؟ می دونم کم ... اما همون یه کم ...!
بغض

ای خدا

دارم خفه می شم از این بغض

بغضی که باید آرام بترکد مبادا کسی جویای دلیلش شود .

دلیلش از آن من است و  من .

آسمان میبارد

چه شب زیبایی .

پر از گریه است

 موضوع : 
نمیدونم چی بزارم اسمشو ، 


 

نوشته شده توسط : چه فرقی میکنه - مهم اینه بی صدا شروع کرد - بی صدا تموم میکنه ساعت 04:23 ق.ظ  | نظرات()

/a